اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

هواداران استقلال از باشگاه شان دلخور باشند نه ما

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کمیته استیناف فدراسیون گفت که هواداران استقلال نباید از آنها دلخور باشند...