اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نه به روحانی! چون حمایت از خدمات دولت او، حمایت از نظام است

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از سیلیبریتی های فضای مجازی تلاش کردند تا از خدمات دولت را بسیار ناچیز معرفی کنند