اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

انگلیس کمک های خود به کره شمالی را قطع کرد

درخواست حذف اطلاعات

انگلستان از قطع کمک های انساندوستانه به این کشور خبر داده است.