اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

بهترین تصمیم را در موردتیم های ایرانی وعربستانی خواهیم گرفت

درخواست حذف اطلاعات

دبیرکل کنفدراسیون آسیا می گوید تازه ترین اطلاعات در مورد ممنوعیت سفر تیم های ایرانی و عربستانی گردآوری و بر این اساس تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.